Konsultacje Online
Napisz do nas

Prawo własności intelektualnej; ochrona praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych; znaki towarowe

  • projekty umów związanych z przenoszeniem oraz licencjonowaniem praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych do utworów, systemów komputerowych, oprogramowani (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencji),

  • obsługa prawna kampanii reklamowych i akcji promocyjnych w kontekście praw autorskich, praw pokrewnych i praw zależnych, w tym regulaminy akcji promocyjnych, sklepów internetowych.