Konsultacje Online
Napisz do nas

Piotr Turowicz

Radca prawny

Piotr Turowicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest radcą prawnym od 2002 r.

Świadczył pomoc prawną jako prawnik wewnętrzny w firmach, a także we współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi. W ramach Kancelarii Stopczyk & Wspólnicy świadczy usługi doradcze od 2018 roku.

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa umów, spółek i prawa pracy. Posiada duże doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, ze stosunku pracy, a także w sprawach karnych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

e-mail: p.turowicz@sw-law.eu