Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 04.12.2015 | Komentarzy: 0

Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 roku, dokonująca zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym blogu.

Więcej »

Opublikowano 27.11.2015 | Komentarzy: 0

Prokurent odpowie za dlugi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym artykułem.

Więcej »

Opublikowano 17.11.2015 | Komentarzy: 0

Nowelizacja prawa spadkowego

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku. O najważniejszych zmianach przeczytacie Państwo na blogu.

Więcej »

Opublikowano 09.11.2015 | Komentarzy: 0

Memorandum informacyjne dot. umów zawieranych przez przedsiębiorców

W załączeniu przedstawiamy memorandum informacyjne dot. wybranych aspektów umów zawieranych przez przedsiębiorców.

Więcej »

Opublikowano 20.10.2015 | Komentarzy: 0

Artykuł na temat zawierania i rozwiązywania umów o pracę w serwisie L-instruktor.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem na temat zawierania i rozwiązywania umów o pracę przygotowanym przez adw. Paulinę Żabińską.

Więcej »

Opublikowano 09.09.2015 | Komentarzy: 0

V Plenarne Spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego

V Plenarne Spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Więcej »

Opublikowano 28.02.2015 | Komentarzy: 0

Alert prawny zawierający najistotniejsze zmiany ksh i ustawy o KRS

W załączeniu przedstawiamy alert prawny zawierający najistotniejsze zmiany ksh, ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw.

Więcej »

Opublikowano 11.02.2015 | Komentarzy: 0

Krótka informacja o nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

W załączeniu przedstawiamy informację o skutkach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w zakresie zmiany maksymalnej wysokości stawki opłaty interchange.

Więcej »

Opublikowano 26.01.2015 | Komentarzy: 0

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

W załączeniu przedstawiamy krótką informację na temat zmian w ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej »