Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 21.11.2016 | Komentarzy: 0

Kto może być członkiem zarządu w spółkach kapitałowych?

W najnowszym artykule przeczytają Państwo o warunkach jakie należy spełnić aby móc pełnić funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Więcej »

Opublikowano 03.11.2016 | Komentarzy: 0

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym zatrudniania cudzoziemców w Polsce, przygotowanym i opracowanym przez naszą Kancelarię dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Więcej »

Opublikowano 25.10.2016 | Komentarzy: 0

Rekrutacja na stanowisko Recepcjonistka - Recepcjonista

Nasza Kancelaria poszukuje osoby na stanowisko: Recepcjonistka - Recepcjonista. Szczegółowe informacje znajdują się pod przyciskiem "Więcej".

Więcej »

Opublikowano 21.10.2016 | Komentarzy: 0

Zasady odpowiedzialności w spółce z o.o.

W najnowszym artykule przeczytają Państwo o zasadach odpowiedzialności w spółce z o.o.


Więcej »

Opublikowano 07.10.2016 | Komentarzy: 0

Od 2017 r. płatności powyżej 15 000 zł tylko bezgotówkowo

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw o PIT i CIT, która dotyczy obniżenia limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Więcej »

Opublikowano 01.09.2016 | Komentarzy: 0

Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem pracy - zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zakłada koniec „syndromu pierwszej dniówki”.

Więcej »

Opublikowano 24.08.2016 | Komentarzy: 0

Kto odbiera oświadczenie o rezygnacji od członka zarządu?

W najnowszym artykule przedstawiamy rozstrzygnięcie SN o tym przed kim członek zarządu powinien składać oświadczenie o rezygnacji z mandatu.

Więcej »

Opublikowano 28.06.2016 | Komentarzy: 0

Polski Klaster Edukacyjny na Mapie Klastrów w Polsce

Polski Klaster Edukacyjny, którego członkiem założycielem jest Kancelaria Stopczyk & Wspólnicy został zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie klastrów prowadzonej przez PARP.

Więcej »

Opublikowano 15.06.2016 | Komentarzy: 0

Połączenie spółek a ważność udzielonego pełnomocnictwa procesowego

Wykreślenie z rejestru spółki na skutek jej przejęcia przez inną spółkę powoduje, że traci ona tym samym zdolność sądową oraz że udzielone przez nią pełnomocnictwo procesowe wygasa.

Więcej »

Opublikowano 20.05.2016 | Komentarzy: 0

Sprzeczność z umową nie stanowi przesłanki zaskarżenia uchwały wspólników spółki z o.o.

Uchylenie uchwały wspólników sp. z o.o. z powodu sprzeczności z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały.

Więcej »

Opublikowano 06.05.2016 | Komentarzy: 0

Nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

W dniu 20 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. W naszym najnowszym artykule pokrótce przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wprowadza.

 

Więcej »

Opublikowano 15.04.2016 | Komentarzy: 0

Szybsza i tańsza rejestracja znaków towarowych

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej, która wprowadza nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe.

Więcej »

Opublikowano 04.04.2016 | Komentarzy: 0

Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.

O tym jak wygląda proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. dowiedzą się Państwo z naszego nowego artykułu.

 

Więcej »

Opublikowano 16.03.2016 | Komentarzy: 0

Niedopuszczalność wpisu do KRS prokury łącznej niewłaściwej

W uchwale 7 sędziów SN z dnia 30.01.2015 r. uznano niedopuszczalność wpisu do KRS jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

Więcej »

Opublikowano 11.03.2016 | Komentarzy: 0

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które wchodzą w życie w dniu 19 maja 2016 r. już na naszym blogu.

Więcej »

Opublikowano 09.03.2016 | Komentarzy: 0

VII Plenarne Spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego

W dniu 4 marca 2016 r. w Tarczynie odbyło się VII Plenarne Spotkanie PKE, którego członkiem założycielem jest Kancelaria Stopczyk & Wspólnicy.

 

Więcej »

Opublikowano 19.02.2016 | Komentarzy: 0

Wyprzedaże, a prawa konsumentów

Czy możliwa jest reklamacja przecenionych produktów? Jakie prawa przysługują konsumentom? W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kilka podstawowych zasad, o których warto pamiętać w czasie sezonowych wyprzedaży.

Więcej »

Opublikowano 08.02.2016 | Komentarzy: 0

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy. Najważniejsze zmiany w pigułce, już na naszym blogu.

Więcej »

Opublikowano 27.01.2016 | Komentarzy: 0

Zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych

W dniu 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady opodatkowania wprowadzone do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem.

Więcej »

Opublikowano 12.01.2016 | Komentarzy: 0

Większa ochrona lokatorów przed bezprawnymi praktykami właściciela budynku

W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów lokali mieszkalnych przed niektórymi działaniami ich właścicieli. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym artykułem.

Więcej »