Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 15.12.2011 | Komentarzy: 0

Truck & Business numer 27 - Zdolność finansowa po nowemu

Coraz ostrzejsze wymagania finansowe względem przewoźników / Zarządzanie / Pierwsze z nich dotyczą m.in. kwestii warunków i procedury uzyskiwania zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego (w Polsce jest ono określane jako licencja na wykonywanie transportu drogowego), drugie natomiast zawiera m.in. regulację dotyczącą unijnej licencji na wykonanie międzynarodowego przewozu ładunków (kabotaż). Zmiany wynikające z tych rozporządzeń wejdą w życie niebawem, bo już 4 grudnia 2011 r.

Ostatnio wiele mówi się o nadchodzących rewolucyjnych zmianach prawnych na rynku transportu drogowego. Wynikają one z przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (WE) dwóch rozporządzeń: Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiających wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!