Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 23.11.2011 | Komentarzy: 0

Można nas było tu spotkać. - kongres prawa pracy

Mecenas Barbara Trefoń Jabłońska i Mecenas Łucja Sulej były fenomenalne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaganienia.

• Zawarcie umowy o pracę 
• Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
• Ustanie umowy o pracę
• Obowiązki związane z ustaniem umowy o pracę
• Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z niepoprawnym rozwiązaniem umowy o pracę
• Optymalizacja czasu pracy
• Finansowanie szkoleń i nauki pracowników
• Pakiety zdrowotne finansowane przez pracodawcę pracownikom i członkom ich rodzin
• Podróże służbowe
• Udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi oraz wykorzystywanie samochodu pracownika do celów
  służbowych
• Wyjazdy integracyjne i inne formy wyjazdów służbowych
• Ubezpieczenie przez pracodawcę odpowiedzialności cywilnoprawnej pracowników i członków organów
  zarządzających
• Pożyczki udzielane pracownikom
• PlanQ - nowy standard planowania zasobów ludzkich
• Przeznaczenie świadczeń z ZFŚS - jak bezpiecznie wydatkować środki


Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!