Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 25.11.2011 | Komentarzy: 0

Druga ustawa antykryzysowa

Kolejna nowela Ustawy o transporcie drogowym / Zarządzanie / Taka opinia o krajowym rynku usług transportowych, została przedstawiona przez autorów poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie innych ustaw, który wpłynął do Marszałka Sejmu RP (druk sejmowy opatrzony nr 4061). Pierwsze czytanie nowelizacji odbyło się 27 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, która zdecydowała o skierowaniu go do rozpatrzenia przez podkomisję nadzwyczajną. 
Niekontrolowany rozwój i spowodowana tym nadpodaż usług przewozowych, brak mechanizmów skutecznie zapobiegających nieuczciwej konkurencji, a także nakładająca się na to zła sytuacja gospodarcza, spowodowały, że od 30 do 40 proc. taboru samochodowego stoi obecnie nie wykorzystywana na placach, a firmy leasingowe nie mają możliwości odsprzedaży pojazdów odebranych przewoźnikom za niespłacone raty. O sytuacji na rynku transportowym świadczy również fakt, iż stawki za fracht często oscylują wokół 50 eurocentów za kilometr, tj. poniżej kosztów związanych z przewozem, które można szacować na około 70 eurocentów. 

http://www.truck-business.pl/artykul-920-Druga_ustawa_antykryzysowa.html

 

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!