Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 01.02.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 27 lipca 2011 r. wyrok, w którym orzekł, że w razie niespełnienia przez wniosek o udostępnienie informacji publicznej kryteriów szczegółowości i dokładności, pozwalających na ustalenie zakresu wniosku i rzeczywistej woli wnioskodawcy, organ obowiązany jest do wezwania strony do jego uszczegółowienia. W przeciwnym bowiem przypadku, tj. w razie wydania decyzji odmownej pomimo braku uzupełnienia wniosku, organ odniósłby się do wniosku, którego zakresu przedmiotowego uprzednio nie ustalił.

Ponadto, w ocenie sądu, niedopuszczalne jest ograniczenie stanowiska organu jedynie do stwierdzenia, iż żądana informacja nie jest informacją publiczną, bez dodatkowego jego uzasadnienia. Takie błędne działanie organu uniemożliwia stronie oraz sądowi dokonanie oceny poprawności prezentowanego stanowiska, z uwagi na niewskazanie przez organ motywów, jakimi kierował się on udzielając odpowiedzi wnioskodawcy. Taki stan rzeczy jest w cenie sądu niedopuszczalny. Stanowisko sądu należy zaaprobować, gdyż jedynie merytoryczne rozpatrzenie wniosku przez organ oraz należyte uzasadnienie jego rozstrzygnięcia pozwala na późniejsze poddanie działalności administracji publicznej kontroli sądowej, sprawowanej pod względem zgodności działania organu z prawem.

Karolina Frańczak

Aplikant adwokacki z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!