Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 09.05.2012 | Komentarzy: 0

Komentarz Gazeta Prawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd zaskarżonej decyzji. W ocenie WSA organ obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a także z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego. Co więcej, wydana decyzja powinna być należycie uzasadniona z podaniem, m.in. dowodów, na podstawie których określone fakty organ przyjął za udowodnione, oraz przyczyn, na podstawie których innym dowodom odmówił wiarygodności. Do takiego rozstrzygnięcia WSA odnieść się należy z aprobatą, bowiem uzasadnienie decyzji jest, zarówno dla stron, jak i dla sądu, tak samo ważne jak samo rozstrzygnięcie. Jest bowiem ono swoistym odzwierciedleniem toku postępowania oraz poczynionych ustaleń, a co za tym idzie, pozwala na kontrolę prawidłowości działań podjętych przez organ w sprawie.

Karolina Frańczak

Aplikant adwokacki z Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Sp. k.

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!