Konsultacje Online
Napisz do nas

Aktualności

Opublikowano 16.03.2016 | Komentarzy: 0

Niedopuszczalność wpisu do KRS prokury łącznej niewłaściwej

„Czy możliwy jest wpis do KRS w rubryce „Prokurenci”, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?”. To zagadnienie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., w której SN uznał niedopuszczalność takiego wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS.

O najistotniejszych motywach przyjęcia takiego stanowiska dowiedzą się Państwo z naszego najnowszego artykułu (http://prawniczy-blog.pl/?p=186).

Serdecznie zapraszamy,
Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Co o tym sądzisz? Prosimy tylko o konstruktywny komentarz!